TRUE ไตรมาส 2 ขาดทุน 2,320 ล้านบาท จากรายได้ลดลง ลูกค้าแตะ 51.1 ล้านราย

“หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” ขายบนแอปฯเป๋าตัง ชูดอกเบี้ย 3.45% จ่ายทุก 6 เดือน

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้นี้เป็นการออกหุ้นกู้ภายใต้บริษัทใหม่“ทรู คอร์ปอเรชั่น” ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงออกโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

ทั้งนี้บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่A+แนวโน้ม“คงที่”(Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่27ก.ย.2566

 หุ้นกู้ “ทรู” ดอกเบี้ย 3.12 - 4.80% จ่ายทุก 3 เดือน เปิดจอง 2-6 พ.ย.66

ขณะที่หุ้นกู้ครั้งนี้จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป (Public Offering) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง อันดับ1

โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่2-6พ.ย.2566มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ100,000บาท และทวีคูณครั้งละ100,000บาท เสนอขายจำนวน5ชุด ดังนี้

 1. หุ้นกู้ชุดที่1อายุ1ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่3.12-3.22%ต่อปี
 2. หุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปี3เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่3.70-3.85%ต่อปี
 3. หุ้นกู้ชุดที่3อายุ5ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่4.00-4.15%ต่อปี
 4. หุ้นกู้ชุดที่4อายุ7ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่4.35-4.45%ต่อปี
 5. หุ้นกู้ชุดที่5อายุ10ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่4.50-4.80%ต่อปี (ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่5)

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่www.sec.or.thหรือสอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง6แห่ง ได้แก่

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร.1333หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านBualuang mBanking
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ทุกสาขาโทร.02 888 8888กด819หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest(ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.02 777 6784หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปSCB EASYและรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร.1572หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันKMA
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.02 626 7777หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอปCIMB Thai Digital Banking
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.02 285 1555

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชันTrueMoney Walletสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสมัครTrueMoney Wallet Applicationและวิธีการจองซื้อ ได้ที่เว็บไซต์www.truemoney.comหรือติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร.1240กด6

ค้นบ้านเด็กก่อเหตุยิงกลางพารากอน พบปืนบีบีกัน-กระสุนเพียบ!

ค่าเงินบาทวันนี้ เปิดตลาดอ่อนค่าลงอีก 37.11 จากดอลลาร์แข็ง-ฟันด์โฟลว์ไหลออก

เว็บบล็อกเผย "LINE" นิยมใช้เพียง 3 ประเทศทั่วโลกเท่านั้น

By admin