Tag: ผลหุ้นอียิปต์วันนี้ -ผลบอลสด7m888 ราคา วัน …

ย้อนไทม์ไลน์ คดีแก้ 112 “พิธา-ก้าวไกล” ก่อนกกต.มีมติยุบพรรค!

จากกรณีกกต.มีมติเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคก้าวไกล โดยเห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากการกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล ในการเสนอแก้ไขมาตรา 112 แล้วใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศาลสั่งคุมเข้ม วันตัดสิน 3 คดีสำคัญ “ศักดิ์สยาม-หุ้นพิธา-ก้าวไกล” ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติคดีพิธา-ก้าวไกลหาเสียงแก้ 112 ชี้ชะตา 31 ม.ค.67 พอใจผลไต่สวนคดีหาเสียงแก้ 112 "พิธา"ยันไม่มีเจตนาล้มล้างการปกครอง ทีมข่าวพีพีทีวี จึงจะพาย้อนไทม์ไลน์ ที่ไปที่มาของคดีดังกล่าว ว่าเริ่มต้นมาจากจุดไหน และที่ผ่านมาผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วบ้าง…